1. Home
  2. Vaporizers en E-sigaretten
  3. Onderzoek rondom E-sigaretten en vaporizers

Onderzoek rondom E-sigaretten en vaporizers

E-sigaretten en vaporizers zijn veelvuldig in het nieuws. Steeds vaker wordt er onderzoek gedaan naar deze trend. Op deze pagina lichten we deze onderzoeken toe en vertellen we je wat er tot op heden duidelijk is over het zogenaamde vapen of verdampen.

Zorgt vapen voor meer rokers?

Volgens onderzoekers van de volksgezondheid van de Universiteit van Buffalo en de Universiteit van Michigan in het tijdschrift Drug and Alcohol Dependence is dit niet het geval.

“De nationale trends in vapen en sigarettenrook ondersteunen het argument dat vapen leidt tot roken,” zegt Lynn Kozlowski, de hoofdauteur van de krant en een professor in gemeenschapsgezondheid en gezondheidsgedrag in de UB’s School of Public Health and Health Professions. Kozlowski, PhD, voegde eraan toe dat onderzoek in de VS aantoont dat naarmate het gebruik van e-sigaretten – waarvan de handeling bekend staat als vapen – toeneemt, de totale rookpercentages juist dalen.

“Onze analyse was gericht op de risico’s van het verplaatsen van e-sigaretten naar sigaretten. Er zijn weinig aanwijzingen dat degenen die nog nooit sigaretten hebben gerookt of nooit andere tabaksproducten hebben gebruikt en eerst e-sigaretten proberen, later met grote frequentie of dagelijks beginnen met roken”, zei Kozlowski.

Veel onderzoeken gebruiken volgens de onderzoekers misleidende maatregelen voor wat eigenlijk als roken wordt beschouwd. “Vragen of iemand ‘minstens één trekje in de afgelopen zes maanden’ heeft genomen kan weinig meer betekenen dan dat de experimenterende vaper nieuwsgierig was naar hoe sigaretten ermee vergeleken,” zei Kozlowski.

Rookintensiteit

Warner voegde eraan toe dat in één onderzoek slechts vier gebruikers van e-sigaretten die eerder niet hadden gerookt, tijdens een latere meting aan hadden gegeven dat ze sigaretten hadden gerookt. “Ze zeiden allemaal dat ze de afgelopen 12 maanden maar een of twee sigaretten hadden gerookt,” zei Warner. “Geen van de onderzoeken was opgezet om de rookintensiteit op een later tijdstip te kunnen opvolgen.”

Belangrijk te melden is dat veel jonge mensen melden dat ze vapen met alleen aroma’s – geen nicotine. Kozlowski en Warner wezen op een nationaal onderzoek van 2015 door Monitoring van de Universiteit van Michigan, een doorlopend onderzoek naar het gedrag, de attitudes en waarden van Amerikaanse studenten en jonge volwassenen en gefinancierd door het National Institute over Drugsmisbruik. Uit de resultaten bleek dat slechts 20 procent van de ondervraagde studenten die een e-sigaret hadden gebruikt, meldde dat deze nicotine bevatte.

Vapen en stoppen met roken

Elektronische sigaretten en vaporizers worden vaak gelinkt aan stoppen met roken. Uit een analyse uit 2016 van UC San Francisco blijkt dat volwassen rokers die e-sigaretten gebruiken in feite 28 procent minder kans hebben om te stoppen met roken dan rokers die géén vaporizer gebruiken. De studie – een systematische review en meta-analyse van gepubliceerde gegevens – is de grootste studie over dit onderwerp tot dusver.

“Zoals momenteel wordt gebruikt, worden e-sigaretten geassocieerd met aanzienlijk minder stoppen met roken,” concludeerde auteur Sara Kalkhoran van de UCSF School of Medicine destijds. “E-sigaretten mogen niet worden aanbevolen als effectief hulpmiddel bij het stoppen met roken totdat er bewijs is dat, zoals gepromoot en gebruikt, ze helpen bij het stoppen met roken,” schreef Kalkhoran.

In 2015 concludeerde de Amerikaanse preventieve diensten Task Force dat er onvoldoende bewijs was om de apparaten aan te bevelen om volwassenen te helpen stoppen met roken. Tot dusver heeft geen enkel e-sigarettenbedrijf een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration om e-sigaretten goed te keuren voor het stoppen met roken en de FDA zelf heeft ook geen actie ondernomen tegen bedrijven die beweren dat e-sigaretten effectief zijn om te stoppen met roken. In Europa wordt een e-sigaret ook niet gezien als een goedgekeurd middel om te stoppen met roken.

Voor de analyse heeft het UCSF-team 38 studies beoordeeld die het verband beoordelen tussen het gebruik van e-sigaretten en het stoppen met roken bij volwassen rokers. Vervolgens combineerden ze de resultaten van de 20 onderzoeken met controlegroep-rokers die geen e-sigaretten gebruikten in een meta-analyse die concludeerde dat de kansen om te stoppen met roken 28 procent lager waren bij rokers die e-sigaretten gebruikten in vergelijking met degenen die dat niet deden.

“De ironie is dat stoppen met roken een van de belangrijkste redenen is waarom zowel volwassenen als kinderen e-sigaretten gebruiken, maar het tegenovergestelde wordt geconcludeerd”, zei co-auteur Stanton A. Glantz, PhD, UCSF professor in de geneeskunde en directeur van het UCSF Center for Tobacco Control Research and Education. “Hoewel er geen twijfel bestaat dat een trekje op een e-sigaret minder gevaarlijk is dan een hijsje van een conventionele sigaret, is het gevaarlijkste aan e-sigaretten dat ze mensen conventionele sigaretten laten roken.”

E-sigaretten en verslaving

E-sigaretten lijken minder verslavend te zijn dan sigaretten – zelfs als het aankomt op voormalig rokers. Volgens onderzoekers zou dit kunnen helpen om beter te begrijpen hoe verschillende apparaten voor het afgeven van nicotine tot afhankelijkheid leiden. “We vonden dat e-sigaretten minder verslavend lijken dan tabaksigaretten bij een groot aantal langdurige gebruikers,” zei Jonathan Foulds , professor in de volksgezondheidswetenschappen en psychiatrie, Penn State College of Medicine.

Om de afhankelijkheid van e-sigaretten te bestuderen, ontwikkelden de onderzoekers een online-enquête met vragen om eerdere afhankelijkheid van sigaretten te beoordelen en bijna identieke vragen om de huidige afhankelijkheid van e-sigaretten te beoordelen. Meer dan 3.500 huidige gebruikers van e-sigaretten die voorheen sigaretten rookten, voltooiden de Penn State Cigarette Dependence Index en de Penn State Electronic Cigarette Dependence Index.

Hogere nicotineconcentratie in e-sigarettenvloeistof, evenals gebruik van geavanceerde tweede generatie e-sigaretten, die nicotine efficiënter afleveren dan eerdere “cigalikes”, voorspelde accuraat de afhankelijkheid. Consumenten die e-cigs langer hadden gebruikt, bleken ook vaker verslaafd te zijn.

“Dit is een nieuwe klasse producten die nog niet is gereguleerd,” zei Foulds. “Het heeft de potentie om goed te doen en veel mensen te helpen stoppen (met roken, red), maar het kan ook schadelijk zijn. Als u blijft roken en e-sigaretten gebruikt, zijn de gezondheidsrisico’s mogelijk niet kleiner. Kinderen die nog nooit hebben gerookt, kunnen beginnen met nicotineverslaving met e-sigaretten. Er is behoefte aan een beter begrip van deze producten.

“We hebben nog geen gezondheidsgegevens over e-sigaretten op lange termijn, maar een gezond verstand zegt dat e-sigaretten veel minder giftig zijn. En onze paper laat zien dat ze ook veel minder verslavend lijken. Dus in beide maatregelen lijken ze voordelen te hebben als je je zorgen maakt over de gezondheid”, zegt de onderzoeker.

Tieners en vaporizers

E-sigaretten zijn populair bij tieners, zelfs bij hen die nog nooit hebben gerookt. Uit onderzoek van Cardiff University blijkt echter dat de meeste jongeren die vapen uitproberen, uiteindelijk geen vaste roker worden. De onderzoekers baseren dit op de resultaten van twee landelijk representatieve enquêtes van lagere en middelbare schoolkinderen van meer dan 150 scholen, uitgevoerd in Wales in 2013 en 2014. In totaal werden 1601 kinderen van 10-11 en 9055 kinderen van 11-16 ondervraagd over hun gebruik van e-sigaretten.

Eenmalig gebruik van e-sigaretten kwam vaker voor dan het roken van een enkele conventionele sigaret onder alle leeftijdsgroepen, behalve de oudste (15-16 jarigen). Ongeveer 5,8% van de 10-11-jarigen had e-sigaretten geprobeerd, vergeleken met slechts 1,6% die tabak had gerookt, terwijl een aanzienlijk deel (12,3%) van de 11-16-jarigen zei dat ze e-sigaretten hadden gebruikt, ongeacht geslacht, etnische achtergrond of welvaart.

Dit staat in contrast met de patronen van roken, waar al deze factoren een rol spelen, wat suggereert dat e-sigaretten een bredere aantrekkingskracht hebben dan tabak in alle sectoren van de tienerbevolking, zeggen de onderzoekers. Evenzo is het aandeel kinderen dat e-sigaretten heeft gebruikt, maar nooit heeft gerookt, gestegen van 5,3% bij 10-11-jarigen tot 8% bij 15-16-jarigen.

Slechts 1,5% (125) van de 11-16 jarigen zei dat ze regelmatig e-sigaretten gebruikten – gedefinieerd als ten minste eenmaal per maand. Dit omvatte 0,3% van degenen die beweerden nooit conventionele sigaretten te hebben gerookt. Dr. Graham Moore, die het onderzoek leidde, zei: “Hoewel experimenten met e-sigaretten steeds vaker voorkomen bij jongeren in Wales, suggereren deze cijfers dat het onwaarschijnlijk is dat e-sigaretten op dit moment een belangrijke directe bijdrage leveren aan nicotineverslaving bij adolescenten.”

De sterke relatie tussen het huidige roken en het gebruik van e-sigaretten suggereert dat tieners deze producten niet gebruiken om te stoppen met roken, zeggen de onderzoekers. “Hoewel onze studie inzicht heeft gegeven in het gebruik van e-sigaretten, vormen verschillen tussen studies in de vragen die worden gebruikt om e-sigaretten te meten, een uitdaging voor onderzoek op dit gebied,” voegde Dr Moore toe. “We moeten trends in het e-sigarettengebruik van jongeren nauwlettend blijven volgen, aangezien de producten zelf en de landschappen waarin ze worden gekocht en verkocht zich blijven ontwikkelen. Langere termijn studies om de generatie van jongeren die zijn opgegroeid met e-sigaretten op te nemen, zijn nodig voordat vastere conclusies kunnen worden getrokken.”

Vapen en gewichtsverlies

Onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Addictive Behaviors suggereert dat het gebruik van e-sigaretten steeds vaker wordt gemotiveerd met gewichtsverlies als doel. Uit het onderzoek onder 459 volwassen gebruikers van e-sigaretten bleek dat 13,5% van de steekproef hun e-sigaret of verdamper gebruikte om gewicht te verliezen of te beheersen.

De onderzoeker, Meghan E. Morean van het Oberlin College, vertelt in een interview dat niet eerder werd gedacht dat vapers gewichtsverlies als beoogd doel hadden, voor ze begonnen met het verdampen. “We weten uit eerdere onderzoeken dat een van de redenen dat sommige mensen sigaretten roken is om af te vallen of hun gewicht te beheersen. Niemand had echter onderzocht of sommige personen die e-sigaretten gebruiken voor dezelfde doeleinden vapen”, vertelt ze.

“In deze studie meldde ongeveer 1 op de 7 volwassen gebruikers van e-sigaretten dat vapen hun gewicht verliest of beheert, wat aangeeft dat vapen voor gewichtsverlies een reëel fenomeen is, hoewel e-sigaretten geen goedgekeurde apparaten voor gewichtsverlies zijn”.

Laatste update 11 december 2019

Gerelateerde artikelen

Vond je dit artikel nuttig?

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support