Anahuasca

Wat is anahuasca?

Anahuasca is de samensmelting van de woorden ayahuasca en analoog. Ayahuasca-analogen zijn planten of andere middelen die worden gebruikt in plaats van de traditionele bestanddelen van het ayahuasca-brouwsel. Twee van de meest voorkomende zijn Peganum harmala en Mimosa hostilis, als vervangers voor respectievelijk de B. caapi vine en de DMT-bevattende Chacruna of Chaliponga.

Traditioneel gezien wordt het Amazonebrouwsel Ayahuasca gemaakt met twee verschillende middelen. Het belangrijkste onderdeel van de thee die er van wordt gebrouwen, is Banisteropsis Caapi. De belangrijkste werkzame stof in Ayahuasca is DMT (dimethyltryptamine). Deze stof wordt door velen ook wel gezien als één van de sterkste psychedelische stoffen die we vandaag de dag kennen. Er is alleen één probleem: DMT wordt normaal gesproken door de darmen van ons lichaam afgebroken, waardoor het niet goed tot werking kan komen. De enige manier om de hallucinogene en andere effecten van Psychotria viridis te ervaren is door het te consumeren samen met een MAO-remmer. En dat is waar Banisteropsis Caapi komt kijken. B. Caapi is namelijk zo’n MAO-remmer, die ervoor zorgt dat de DMT minder snel door ons lichaam wordt afgebroken.

Alhoewel bovenstaande planten traditioneel gezien worden gebruikt om ayahuasca te maken, is er tegenwoordig veel meer onderzoek gedaan naar DMT-bevattende planten en ook naar MAO-remmende middelen. Om die reden wordt er vandaag de dag veel geëxperimenteerd met verschillende combinaties tussen deze werkzame stoffen. In de volksmond wordt bij het gebruik van een andere combinatie nog steeds gesproken over Ayahuasca, terwijl dit eigenlijk een Ayahuasca-analoog is, ofwel Anahuasca.

Banisteropsis Caapi of Peganum Harmala

Terwijl er inderdaad sprake is van een DMT-bevattend middel in combinatie met een MAO-remmend middel, lijken er toch verschillen te zijn: zowel in chemie als in de ervaringen die tijdens de sessies worden verkregen. Ayahuasca-drinkers die ook de gelegenheid hebben gehad om ayahuasca-analogen te drinken, zoals thee gemaakt van Peganum Harmala en Mimosa, concluderen over het algemeen dat de effecten aanzienlijk verschillen. De meesten voelen een sterke verbinding met de ayahuasca-wijnstok (B. Caapi) en zien dit als een fundamenteel, zo niet volledig essentieel aspect van de ayahuasca-ervaring en de helende eigenschappen ervan.

Vele duizenden mensen hebben inmiddels de diepgaande heling van ayahuasca én anahuasca ervaren en hebben toegang gekregen tot visionaire staten die vrijwel alleen te verkrijgen zijn door deze bijzondere psychedelische middelen. De meesten zijn het er ook over eens dat moderne analoge varianten van ayahuasca buitengewoon krachtig zijn en net zoveel respect verdienen. Feit blijft echter dat analoge brouwsels niet hetzelfde zijn als ayahuasca en daarom een unieke status – of misschien wel naam – verdient.

Veel mensen die op zoek zijn naar een eerste ayahuasca-ervaring denken dat het verwisselen van Banisteriopsis caapi en Peganum harmala zonder enige effecten kan. Toch is dat dus niet zo: ze zijn beide effectieve Monoamine Oxidase Remmers (MAOI’s) maar er is een duidelijk verschil, zowel chemisch als in de subjectieve ervaring.

Chemie

Peganum harmala bevat veel alkaloïden, inclusief maar niet beperkt tot: vasicinone, harmaline, harmalol, harman, harmine, isopeganine, deharman, harmine, isopeganine, deoxyvasicinone. Het bevat gemengde hoeveelheden harmala-alkaloïden (voornamelijk harmine en harmaline) van 2% -7% in het zaad. De harmaline in P. harmala is een zeer efficiënte MAOI en is aanwezig in significante, maar kleinere hoeveelheden dan harmine.

Banisteriopsis caapi heeft een iets andere chemie met dezelfde harmala-alkaloïden, maar in verschillende verhoudingen. B. caapi bevat tussen 0,2% -1,3% gemengde harmala-alkaloïden. Het belangrijkste verschil tussen P. harmala en B. caapi, is het gehalte aan harmaline en tetrahydroharmine. In P. harmala zijn de niveaus van harmaline veel hoger (wat ook de grotere MAO-effectiviteit kan verklaren) terwijl niveaus van tetrahydroharmine afwezig zijn, of in kleinere hoeveelheden dan B. caapi. De hogere niveaus van tetrahydroharmine bij B. caapi kunnen verantwoordelijk zijn voor de zeer verschillende subjectieve effecten.

Harman is alleen in sporenhoeveelheden aanwezig in banisteriopsis caapi. In Peruviaanse Ayahuasca-brouwsels vertegenwoordigde harmine 65% van de alkaloïdale fractie, tetrahydroharmine 22%, DMT 8% en harmaline slechts 6%. Een typische dosis van de gecombineerde beta-carbolines Harmine, Harmaline en Tetrahydroharmine, in een Ayahuasca-brouwsel, wordt op 28 mg harmine, 10 mg tetrahydroharmine en 2 mg harmaline. Harmaline vormt daarom slechts een klein deel van de totale alkaloïdale samenstelling van ayahuasca. In Peganum Harmala is Harmaline echter de belangrijkste bèta-carboline component.

Chacruna of Mimosa Hostilis?

Net als de MAO-remmende B. Caapi en P. Harmala, wordt ook de DMT-bron in Ayahuasca soms uitgewisseld. Terwijl in traditionele brouwsels gebruikt wordt gemaakt van Chacruna of Chaliponga, worden Ayahuasca-analogen tegenwoordig vaak voorzien van het steeds populairder wordende Mimosa Hostilis. Deze schors bevat ongeveer 1% DMT en staat bekend als intens hallucinogeen. Het is dan ook de belangrijkste werkzame stof in de schors.

Heb je vragen over ayahuasca of anahuasca of het gebruik ervan? Dan mag je natuurlijk ook altijd je vraag aan ons voorleggen, door contact op te nemen via support@dutch-smart.nl.

Laatste update 10 juli 2019

Gerelateerde artikelen

Vond je dit artikel nuttig?

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support