Microdoseren

Microdoseren is het innemen van zeer lage doseringen van een bepaalde psychedelische substantie, zoals bijvoorbeeld lsd of paddo’s. Gebruikers microdoseren niet om een high gevoel te creëren of om visuele hallucinaties te verkrijgen. Het doel van microdoseren is in veel gevallen het verhogen van productiviteit en creativiteit in het dagelijkse leven, het verminderen van depressieve gevoelens of het stimuleren van energielevels.

Wat is microdoseren?

De laatste jaren is er een sterk groeiende belangstelling voor microdoseren en er wordt vandaag de dag regelmatig over gepubliceerd in kranten, magazines en andere media. Over de hele wereld – waaronder veel vooraanstaande ondernemers uit Silicon Valley – gebruiken mensen kleine doses psychedelica om hun productiviteit te verhogen. Bij microsoderen wordt een lage dosering van een psychedelische substantie ingenomen.

Deze doseringen zijn laag genoeg om niet van te hallucineren, maar hoog genoeg om wel profijt te kunnen hebben van de potentiële voordelen van deze middelen, zoals een verbeterde focus en een verhoogde creativiteit. Daarnaast behandelen veel microdosers hun depressies of angsten door middel van deze lage-doses lsd, paddestoelen of andere psychoactieve middelen.

Een microdose is in veel gevallen een tiende van een actieve dosis psychedelische geneesmiddelen. Het aantal microdosers – de benaming voor een persoon die aan microdoseren doet – is in de 21ste eeuw sterk toegenomen.

De geschiedenis van microdoseren

Een van de meest noemenswaardige gebeurtenissen rondom het therapeutische gebruik van psychedelische middelen was afkomstig van Humphry Osmond, een toonaangevende psychiater die bekend is geworden vanwege het uitvinden van het woord ‘psychedelic‘ en vanwege zijn onderzoeken naar interessante en nuttige toepassingen voor psychedelische middelen. Tijdens één van zijn onderzoeken besloot Osmond bij duizenden alcoholisten kleine LSD toe te dienen. De behandeling was onderdeel van een experimenteel regime dat Osmond begeleidde van 1954 tot 1960.

Osmond geloofde dacht een LSD-trip enkele van de symptomen van delirium tremens zou nabootsen, een psychotische aandoening die vaak voorkomt bij chronische alcoholisten die stoppen met drinken. Ook geloofde hij dat deze trip de alcoholisten angst in zou boezemen, wat ervoor zou zorgen dat ze niet meer zouden drinken. Maar het tegenovergestelde was waar. In plaats van de patiënten angst aan te jagen, leek de LSD-trip juist gepaard te gaan met een scala aan positieve en langdurige ervaringen. De ervaring leek heen te helpen hun persoonlijkheid te reorganiseren en hun leven op orde te krijgen.

De grootste stimulans in populariteit rondom het echte microdoseren kwam echter in 2011, toen Dr. James Fadiman zijn onderzoek en boek ‘The Psychedelic Explorer’s Guide: Safe, Therapeutic, and Sacred Journeys’ publiceerde. In dit boek wordt microdosing onderzocht als onderdeel van een grote psychedelische subcultuur. En terwijl er meerdere culturen bekend zijn met en gebruik hebben gemaakt van de voordelen van microdoseren, was het boek van Dr. Fadiman de eerste bron die de term microdoseren bij het grote publiek bekend maakte.

Een andere grote boost in het bewustzijn onder het grote publiek kwam vier jaar later, toen Dr. Fadiman een podcast interview deed met Tim Ferriss in maart 2015. Tim Ferriss is een beroemde auteur die voornamelijk bekend is geworden door zijn boek ‘The Four Hour Work Week’. Sinds de publicatie van dat boek is Ferriss een grote naam geworden in de wereld van zelfhulp, ondernemerschap, psychologie en spiritualiteit. In de podcast werd uitgebreid gesproken over de potentie van microdoseren; iets wat voor een grote boost zorgde in de wereld van microdoseren.

De effecten van microdoseren

Over het algemeen microdoseren mensen voor twee redenen: om gewenste effecten te stimuleren en om negatieve en ongewenste effecten te verminderen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat microdoseren effectief kan zijn om de frequentie en intensiteit van ongewenste toestanden te verminderen, waaronder:

 • Angst
 • Depressie
 • ADD / ADHD
 • Verslavingen
 • Stemmingsstoornissen
 • Slaapproblemen
 • PTSS

Tegelijkertijd is microdoseren effectief om positieve effecten te verhogen en de frequentie hiervan toe te laten nemen.

 • Creativiteit
 • Energie
 • Productiviteit
 • Focus
 • Verbeterde relaties
 • Atletische coördinatie
 • Toegenomen empathie
 • Leiderschapsontwikkeling

Wetenschappelijk onderzoek

In de loop van vijf jaar verzamelde Fadiman verslagen en rapporten van psychonauten die al langer experimenteerden met microdoseren. Zijn onderzoek, dat in januari 2016 zelf werd gepubliceerd, wees uit dat sommige mensen hun medicijnresistente depressie en angst succesvol konden behandelen met kleine hoeveelheden psychedelische middelen. Sommige mensen rapporteerden ook werkgerelateerde voordelen, zoals meer creativiteit en productiviteit.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

In 2018 werd een onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs waarin gegevens werden beschreven die waren verzameld uit interviews met 21 personen die zelf ook microdoseren. De onderzoekers ontdekten dat de respondenten overwegend positieve effecten rapporteerden, waaronder verbeterde stemming, cognitie en creativiteit. Bovendien was het microdoseren verantwoordelijk voor het verminderen van negatieve effecten als angst en depressie.

Psychopharmacology

Hetzelfde jaar werd nog een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychopharmacology. In deze studie werden drie microdoses LSD toegediend aan 48 volwassenen om te zien hoe microdosering de perceptie van tijd beïnvloed. Tijdens het onderzoek werden de deelnemers goed in de gaten gehouden, evenals de subjectieve effecten van de LSD. Hoewel de microdoses van LSD geen merkbare effecten hadden op aspecten van subjectief bewustzijn zoals perceptie of concentratie, ontdekte de studie dat het medicijn een overmatige reproductie produceerde van tijdsintervallen variërend van 2000 milliseconden en hoger. Met andere woorden, de microdoses LSD had het potentieel om de perceptie van tijd te beïnvloeden bij gebruikers.

In december 2018 werd er nog een studie gepubliceerd over de effecten van het microdoseren van psychedelica op creativiteit in een natuurlijke omgeving. Het doel van het onderzoek was om kwantitatief het cognitief-verbeterende potentieel van het microdoseren van psychedelica bij gezonde volwassenen te onderzoeken. Dit omdat de meeste effecten van microdosing anekdotisch blijven en de onderzoekers vonden dat er een gebrek was aan kwantitatief onderzoek naar microgedoseerde psychedelica. Tijdens een microdoseer-evenement georganiseerd door de Dutch Psychedelic Society kregen 38 vrijwilligers een reeks creativiteitgerelateerde problemen en taken voorgeschoteld en werd er een beoordeling gemaakt van hun algemene intelligentie. De twee tests werden gedaan zowel voor als na het gebruik van een microdoses psilocybine-houdende truffels. Het resultaat van het onderzoek was dat microdoseren van psilocybine-truffels de potentie heeft om de creativiteit te vergroten (met name met betrekking tot convergent en divergent denken), maar dat het niet aannemelijk is dat microdoseren daadwerkelijk de intelligentie vergroot.

PLoS ONE

Begin 2019 publiceerde PLoS ONE een onderzoek dat werd uitgevoerd door Vince Polito en Richard Stevenson aan de Macquarie University. Hoewel het onderzoek experimenteel en voorlopig was vanwege ‘wettelijke en bureaucratische’ obstakels – wat betekent dat er geen placebo-controle of randomisatie was in dit onderzoek – concludeerden de onderzoekers dat microdoseren nuttig kunnen zijn op een aantal verschillende manieren. De onderzoekers wierven enkele honderden vrijwilligers van internetfora. Deze voltooiden vervolgens een uitgebreide reeks vragenlijsten rondom negen gebieden, waaronder persoonlijkheid, geestelijke gezondheid en welzijn. Gedurende zes weken rapporteerden deze vrijwilligers dagelijks hun bevindingen met betrekking tot hun psychologische ervaringen. Uiteindelijk voltooiden ze aan het einde van de studie dezelfde reeks testen als voorafgaand aan het onderzoek.

De resultaten waren overduidelijk: op dagen dat werd gemicrodoseerd, scoorden de respondenten hoger op alle vlakken: verbondenheid, contemplatie, creativiteit, focus, geluk, productiviteit en welzijn. Wel moet gezegd worden dat alleen focus en productiviteit ook de dagen ná het microdoseren aanhoudend hoger waren. Bij microdoseren worden elke derde of vierde dag een portie psychedelische stoffen ingenomen. De onderzoekers concludeerden dat alhoewel de effecten van microdoseren ruimschoots werden aangetoond, de resultaten niet consistent zijn met de anekdotische verhalen dat microdoseren ook op de tussendagen voor een verhoogd ‘bewustzijn’ zorgt.

Hoe werkt microdoseren?

Alhoewel er momenteel steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten van microdoseren, zijn er nog weinig specifieke onderzoeken die ook vertellen hoe en waarom microdoseren zo effectief is. Wat wel duidelijk is, is dat de meeste psychedelica werken op de serotoninereceptoren in de hersenen. Dit is een van de belangrijkste neurotransmitters in onze hersenen en beïnvloed ons gedrag, hoe gelukkig we ons voelen en tevens hoe we bepaalde informatie opslaan. Zowel LSD als psilocybine kennen een vergelijkbare structuur als serotonine, zoals hieronder te zien is.

Om te begrijpen waarom serotonine werkt zoals het werkt, kunnen we een kijkje nemen naar verschillende antidepressiva die voorgeschreven worden aan patiënten. Deze medicijnen – selectieve serotonine-heropnameremmers of SSRI’s genoemd – zorgen voor een grotere aanwezigheid van het ‘geluksstofje’ in de hersenen, waarna patiënten zich uiteindelijk beter gaan voelen. Veel psychedelica werken op dezelfde manier en stimuleren een bepaald serotoninereceptor gelegen in de prefrontale cortex, genaamd 5-HT2A. Deze receptor is verantwoordelijk voor de productie van zorgt voor de stimulati e van Brain Derived Neurotrophic Factor, wat zorgt voor groei, verbindingen en activiteit. Tegelijkertijd is het verantwoordelijk voor een verhoogde transmissie van Glutamaat, wat zorgt voor betere hersenfuncties als cognitie en geheugen.

De werking van deze stoffen helpen verklaren waarom deze stoffen zo effectief zijn in het verhelpen van mentale problemen zoals depressie en angst. Tegelijkertijd geeft het ons een idee waarom microdoseren focus en creativiteit lijkt te stimuleren.

Hoe vaak moet je microdoseren?

Dr. James Fadiman, de auteur van de Psychedelic Explorer’s Guide, beveelt aan eenmaal per drie dagen een microdose in te nemen. Dit ziet er dus als volgt uit: neem één microdosis op dag 1 en sla vervolgens dag 2 en dag 3 over. Op de vierde dag neem je de volgende portie. Het wordt aangeraden om gedurende je microdoseerproces een dagboek bij te houden waarin je dagelijks aantekeningen maakt over de effecten. Om goed te begrijpen wat er gebeurt is het belangrijk niet af te wijken van je normale ritme en dagelijkse routine.

Het wordt afgeraden om elke dag te microdoseren. Het lichaam zal op een gegeven moment een tolerantie produceren tegen psychedelica zoals psilocybine of lsd, zelfs wanneer er extreem kleine doses worden gebruikt. Om die reden wordt aangeraden om de paar dagen een dosis te nemen.

Laatste update 11 december 2019

Gerelateerde artikelen

Vond je dit artikel nuttig?

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support